Május 1-jétől Csehország, Lengyelország, Dél-Korea, Németország, Ausztria és Szlovákia állampolgárai számára engedélyezik a Magyarország területére történő üzleti célú beutazást, az ezekbe az országokba üzleti céllal kiutazott magyar állampolgárok pedig hazaérkezéskor mentesülnek az orvosi vizsgálat és a házi karantén szabályai alól.

Ahogy korábban írtuk, 2020. április 2-ától Magyarország területére csak magyar állampolgár, vagy magyarországi állandó tartózkodásra jogosult EGT-állampolgár léphet be, szűk körben meghatározott személyek kivételével. 2020. május 1-jétől e kivételek köre tovább bővült: a fenti hat ország állampolgárai ezentúl a kapcsolt vállalkozások közötti üzleti célú utazás esetén beléphetnek Magyarországra.

Feltétel tehát, hogy legyen Magyarországon és a fenti országok valamelyikében egy-egy gazdasági társaság, amelyek egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban állnak a társasági adóról szóló törvény szerint. Ennek legjellemzőbb esetei, ha az egyik cég a másikban (közvetlenül vagy közvetve) többségi befolyással rendelkezik, vagy ha a két cégben ugyanaz a személy rendelkezik többségi befolyással, de ide tartozik a külföldi vállalkozás és belföldi telephelye, illetve az az eset is, ha a két társaság között az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg.

Amennyiben tehát van olyan magyar cég, amelynek a fenti országokban működik egy kapcsolt vállalkozása, úgy a fenti országok állampolgárai a két cég közti üzleti célú utazás esetén átléphetik a határt. Ebben a cikkben foglalkoztunk azzal, hogy a cégalapítás otthonról is kivitelezhető, vagyis nem kell hozzá határt sem átlépni. A példa kedvéért tehát: egy cseh vállalkozás tehát távolról is tud leányvállalatot alapítani, amelynek működését már a vezetés személyesen is tudja felügyelni. A határon az üzleti célú utazás tényét a belépőnek valószínűsítenie kell.

Azok a magyar állampolgárok pedig, akik akár a magyar, akár a külföldi kapcsolt vállalkozás munkavállalói vagy ügyvezetői és a fenti országok valamelyikében tettek üzleti célú látogatást, az orvosi vizsgálat és a házi karantén szabályainak alkalmazása nélkül térhetnek vissza Magyarországra.