Visegrad+ Legal – Twój partner na Węgrzech

Visegrad+ Legal Hungary świadczy kompleksowe usługi prawne dla firm, obejmujące wszystkie aspekty ich działalności. Zarządzamy wszelkimi roszczeniami, umowami, sprawami korporacyjnymi i pracowniczymi naszych klientów, oferujemy usługi doradcze w zakresie negocjowania umów handlowych oraz reprezentujemy firmy przed sądami i innymi organami.

Koncentrując się na sprawach korporacyjnych i handlowych, zapewniamy naszym klientom indywidualny produkt, obejmujący wszystkie ich potrzeby biznesowe, przy zachowaniu wysoce profesjonalnego standardu komunikacji.  Jesteśmy nowoczesnymi usługodawcami z tradycyjnymi wartościami, którzy postrzegają naszych klientów jako naszych partnerów. Wszyscy nasi klienci otrzymują dedykowany punkt kontaktowy, na którym mogą w pełni polegać. Sukces naszej postawy potwierdza stale rosnąca grupa węgierskich i międzynarodowych klientów.

Nasz zespół jest członkiem-założycielem sojuszu Visegrad+ Legal. Visegrad+ Legal to sieć współpracy niezależnych kancelarii prawnych średniej wielkości, działających w całym regionie Europy Środkowej i Wschodniej będącej częścią Unii Europejskiej. Jesteśmy reprezentowani na Słowacji, w Czechach, na Węgrzech, w Polsce, Rumunii, Rosji, Chorwacji i Bułgarii. Naszą misją jest przeciwdziałanie dominacji dużych kancelarii prawnych w międzynarodowym prawie gospodarczym, poprzez świadczenie wysokiej jakości usług, bez konieczności ponoszenia przez naszych klientów ogromnych kosztów ogólnych.

Jedną z najważniejszych kwestii, w któryej możemy pomóc naszym zagranicznym klientom, jest dochodzenie należności od ich partnerów na Węgrzech. Poniżej znajdą Państwo krótkie podsumowanie na temat windykacji należności.

W celu uzyskania dalszych informacji mogą Państwo skontaktować się z naszym biurem w Budapeszcie (w języku angielskim) pod adresem hungary@visegradlegal.com lub z naszym kolegą w Katowicach pod adresem juzkow@uwj.legal.

Informacje dla naszych polskich klientów

Co jeśli mój klient mi nie płaci?

Przy obsłudze klienta zalegającego z płatnościami, nie zawsze łatwo jest znaleźć złoty środek pomiędzy podejściem zbyt pobłażliwym a napastliwym. Ściąganie należności na Węgrzech nie zawsze jest „bułką z masłem” i w takiej sytuacji przydatny może się okazać doby prawnik. W tym artykule, podamy Ci wskazówki, które rozwiązanie powinieneś wybrać. 

Wezwanie do zapłaty

Najłatwiejszym, najszybszym i najtańszym sposobem ściągania należności jest wysłanie do dłużnika wezwania do zapłaty. List ten nie zawiera formalnych wymagań określonych przez prawo, jednakże wiele przedsiębiorstw angażuje swoich prawników już na wczesnym etapie, aby nadać sprawie poważniejszy charakter, przez co wzrasta również szansa na odzyskanie należności.  W większości przypadków, klienci płacą i na tym sprawa się kończy.  Nawet jeśli w Twoim przypadku nie przyniesie to efektów, ma to znaczenie dla podjęcia następnych kroków – jeśli klientem jest węgierska osoba prawna, możesz zainicjować przeciwko niej postępowanie likwidacyjne (zobacz poniżej), w którym to wykażesz, iż wysłałeś do dłużnika wezwanie do zapłaty 20 dni po terminie wymagalności.

Nakaz zapłaty

Nakaz zapłaty zapewnia szybką i efektywną formę dochodzenia  bezspornych roszczeń.  Jeśli występujesz przeciwko węgierskiej osobie fizycznej lub osobie prawnej w sprawie o wartości poniżej 3 milionów HUF, nie musisz wnosić bezpośrednio pozwu, a jedynie żądanie wzywające do zapłaty. Z drugiej strony, rozwiązanie to nie kwalifikuje się do roszczeń powyżej 30 milionów HUF.  Ponadto,  procedura ta może być realizowana tylko gdy pozwany posiada węgierski adres.

Nakaz zapłaty realizowany jest przez notariusza. Niektóre notariaty prowadzą działalność na terenie całych Węgier. Przedsiębiorcy mogą wnieść żądanie do zapłaty tylko drogą elektroniczną, używając przy tym jednolitego internetowego systemu informatycznego  prowadzonego przez węgierską Izbę Notariuszy (MOKK). Koszt procesu wynosi 3% od wartości roszczenia (ale nie mniej niż 5,000 HUF i nie więcej niż 300,000 HUF).

Dłużnik może wnieść sprzeciw w ciągu 15 dni od otrzymania nakazu zapłaty.  W przypadku sprzeciwu, wierzyciel powinien, w ciągu 15 dni od odebrania powiadomienia od notariusza, wnieść pozew i opłacić dodatkowe koszty procesu w wysokości 3 % roszczenia. Jeśli dłużnik nie zdoła wnieść sprzeciwu, nakaz zapłaty staje się bezpośrednio wykonalny. W tej sytuacji, dłużnik również poniesie koszty procesu.

Europejskie nakaz zapłaty

Jeśli dłużnik nie posiada węgierskiego adresu, „węgierski” nakaz zapłaty nie może zostać wydany, jednak w przypadku, gdy dłużnik posiada adres w jednym z krajów Unii Europejskiej (za wyjątkiem Danii), wierzyciel może domagać się wydania europejskiego nakazu zapłaty. (Jeśli dłużnik posiada  węgierski adres, a wierzyciel posiada  adres w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej, może on zadecydować pomiędzy  europejskim, a węgierskim nakazem zapłaty. Gdy wierzyciel nie posiada adresu, w którymś z państw członkowskich Unii Europejskiej, może on zainicjować tylko węgierski nakaz zapłaty na Węgrzech; europejskiego nakazu zapłaty można domagać się tylko z innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej). 

Zasady procesu wydawania europejskiego nakazu zapłaty są podobne. W zakresie formalności, wniosek może być wniesiony na piśmie u niektórych notariuszy na Węgrzech. Mimo, że procedura jest wolniejsza z powodu dłuższego terminu doręczeń  w porównaniu do węgierskiego nakazu zapłaty, to zaletą europejskiego nakazu zapłaty jest brak możliwości wniesienia sprzeciwu i możliwość wyegzekwowania nakazu w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Likwidacja

Jeśli Twoje roszczenia  nie są sporne, dobrym pomysłem jest zainicjonowane procesu likwidacyjnego przeciwko klientowi. Ryzyko, że może zostać zlikwidowany  przez sąd, może skłonić dlużnika do zapłacenia.

Zastępstwo procesowe w postępowaniu likwidacyjnym jest obowiązkowe. Opłata za proces jest jednorazowa i wynosi 80,000 HUF, należy także uiścić opłatę za publikację wyroku w wysokości 25,000 HUF. Roszczenia poniżej 200,000 HUF nie mogą być egzekwowane w tej procedurze.

Wierzyciel powinien wyszczególnić powody, dlaczego dłużnik powinien być ogłoszony publicznie jako niewypłacalny i dołączyć dokumenty potwierdzające żądanie. W przeciwieństwie do pozwu cywilnego, sąd nie sprawdza, czy roszczenia są zgodne z prawem, bada tylko, czy warunki niewypłacalności są spełnione.  Wystarczające jest wykazanie przez wierzyciela istnienie roszczenia, , jak również fakt, iż wysłał on wezwanie do zapłaty po 20 dniach od terminu wymagalności, podczas gdy dłużnik może bronić się tylko poprzez udowodnienie, iż  zakwestionował on roszczenie zanim stało się wymagalne.

KONTAKT

IRODA

1052 Budapest, Galamb utca 3.

Illés & Németh Adwokaci
Visegrad+ Legal Hungary

Galamb utca 3, H-1052 Budapest, Węgry
Telefon: +36 1 792 6744; +36 1 787 2136
E-mail: office@visegradlegal.hu

This website is maintained by a Hungarian association of lawyers registered at the Budapest Bar Association in accordance with the laws and policies governing Hungarian attorneys which are available together with the information on client rights on the website at www.magyarugyvedikamara.hu.

The materials contained in this website are for information purposes only, and their receipt does not constitute legal advice, or create an attorney-client relationship. You should obtain legal counsel on any particular matter which concerns you.Every effort has been made to ensure the accuracy of the information on this, and linked websites. However, any and all liability which might arise from your use of, or reliance upon, the information or links contained on this website is excluded.

Copyright of the content of this website is owned by Illés & Németh Association of Lawyers