AZ ÜGYVÉDI TÁRSULÁS

Az Illés és Németh Ügyvédi Társulás az Illés Ádám Ügyvédi Iroda és a Németh József Ügyvédi Iroda társulásából jött létre. Céges ügyfeleink számára gazdasági tevékenységük valamennyi területét lefedő, komplex jogi szolgáltatást nyújtunk. Kezeljük ügyfeleink követeléseit, szerződéseit, társasági jogi és munkajogi ügyeit, tanácsadást nyújtunk kereskedelmi megállapodások megkötéséhez, ellátjuk képviseletüket peres és peren kívüli ügyekben bíróságok és hivatalok előtt. Alapító tagjai vagyunk a Visegrad+ Legal csoportnak, illetve tagok vagyunk az Association of European Lawyers hálózatnak, valamint a cseh, a román, a belga, a lengyel és a svéd üzleti kamarának, valamint a Business Contact Community (BCC)  üzleti klubnak.

CSAPATUNK

dr. Illés Ádám, LL.M

partner

2009-ben szerzett jogi diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, ahol demonstrátorként médiajogból tartott előadásokat. Tanulmányi tapasztalatait ERASMUS ösztöndíjjal bővítette , a Salzburgi Egyetemen. 2010-ben a Göttingeni Egyetem posztgraduális képzésén szerzett „magister legum” fokozatot, kutatási területe a versenyjog volt. A képzés ideje alatt szakmai gyakorlat keretében a Herfurth und Partner hannoveri irodájában volt gyakornok. 2013-ban, nem sokkal ügyvédi kamarai tagfelvételét követően csatlakozott egy prágai központú regionális ügyvédi irodához, hogy annak magyarországi képviseletét felépítse. Társszerzője a Sweet&Maxwell brit kiadó által 2016-ban megjelentetett, a tőzsdei felvásárlásokról szóló nemzetközi kiadvány Magyarországról szóló fejezetének. Vezető tanácsadóként képviselt egy brit cégcsoportot egy, a vendéglátásban használt eldobható műanyag kellékek forgalmazásában piacvezető magyar cég felvásárlásában, amely ügylet a 9. legnagyobb magyarországi tranzakció volt 2016-ban. 2017-ben elvégezte az ELTE társasági szakjogász képzését, szakdolgozati témája a közösségi finanszírozás volt.  A Cseh-Magyar Üzleti Klub elnökségi tagja és a Visegrad+ Legal csoport igazgatóságának elnökhelyettese.

Szakterületek: M&A, társasági jog, versenyjog, kereskedelmi jog, peres képviselet.

Nyelvismeret: angol, német.

dr. Németh József

partner

2008-ban végzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, eközben 2005/2006-os tanévben a Bécsi Egyetem Jogi Karán osztrák és európai jogot hallgatott ERASMUS-ösztöndíjjal. 2011/2012-ben a göttingeni Georg-August Universität LL.M-képzésén vett részt, majd szakmai gyakorlaton vett részt egy német ügyvédi irodában. Hat évig dolgozott a magyar PwC Legalnél (Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda), ahol jelentős tapasztalatokra tett szert felvásárlási tranzakciókban, peres képviseleti és pénzügyi, gyógyszeripari, szabályozási és adatvédelmi területen. 2015-ben csatlakozott a KNP Ügyvédi Irodához, ahol elsősorban gyógyszerjoggal és peres ügyekkel foglalkozott. 2016 végétől a KPMG Legal csapatában dolgozott, ahol elsősorban adatvédelmi joggal, a GDPR-nak való megfeleléssel, valamint peres képviselettel foglalkozott. 2018 közepe óta kizárólag a saját praxisára koncentrál, és azóta dolgozik együtt a társulás tagjaival. Meghívott előadóként polgári jogi igényérvényesítést oktat közgazdász hallgatóknak a Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi és Vendéglátóipari Karán a 2017/18-as tanév óta.

Szakterületek: adatvédelem, gyógyszerjog, ingatlanjog, M&A, versenyjog, kereskedelmi jog, peres képviselet.

Nyelvismeret: angol, német.

dr. Békés Sándor

ügyvéd

2012-ben szerezte jogi diplomáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, diplomamunkáját a polgári perek jogorvoslatai tárgyában készítette el. 2010-ben egy budapesti ügyvédi irodában végzett munkát gyakornokként, klasszikus ügyvédi feladatokat ellátva. 2013-tól egy regionális környezetvédelmi hatóságnál dolgozott, érintve a környezetvédelmi jog összes ágát. 2014-től a Honvédelmi Minisztérium jogi képviselőjeként ellátta a honvédelmi tárca, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ és a Magyar Honvédség valamennyi alakulatának peres és peren kívüli képviseletét. Csapatunkhoz 2017-ben csatlakozott, ahol elsősorban külföldi tulajdonú gazdasági társaságok cégjogi, munkajogi, valamint polgári jogi ügyeiben nyújt jogi tanácsadást. Részt vett többek között az egyik legnagyobb kínai légitársaság, illetve egy cseh központú sportáruházlánc magyarországi terjeszkedésével kapcsolatos eljárásokban.

Szakterületek: munkajog, peres képviselet, környezetvédelmi jog, közigazgatási jog

Nyelvismeret: angol

dr. Csordás Levente, LL.M 

ügyvéd

2014-ben szerzett jogi diplomát a Miskolci Egyetemen. Diplomamunkáját agrárjogi témában írta, mellyel országos versenyen második helyezést ért el. Tanulmányai alatt és azt követően egy zálogházlánc ügyvezetését látta el, feladatai közé tartozott a jogszabályoknak való megfelelés biztosítása és a társaság jogi képviselete az előforduló változatos jogvitákban. Munkája során nem csak a jogászi, hanem a gazdasági gondolkodásmódot is magévá tette, ami egyedi problémakezeléssel és szemléletmóddal párosul.
2017-ben közlekedési szakjogász végzettséget szerzett. Ezáltal átlagon felüli jártassága van mind a közlekedési jog, mind pedig a kapcsolódó pénzügyi és kereskedelmi jogi témákban. 2020-ban szakvizsgát tett, 2021-ben pedig compliance szakjogász képzettséget szerzett. Csapatunkhoz 2021-ben csatlakozott és a jogviták területén jogalapkeresésben, joggyakorlatelemzésben, szabályzat- és szerződéskészítésben nyújt jogi tanácsadást.

Szakterületek: közigazgatási jog, társasági jog, kötelmi jog, kereskedelmi jog, peres képviselet, compliance.

Nyelvismeret: angol

dr. Till Veronika

együttműködő ügyvéd

2014. októbere óta bejegyzett ügyvéd a Budapesti Ügyvédi Kamarában, ekkor csatlakozott együttműködő ügyvédként egy prágai központú regionális ügyvédi irodához, ahol az M&A, a munkajog, a polgári peres eljárások, az ingatlanjog, valamint a határon átívelő tranzakciók területén szerzett kiterjedt tapasztalatot. 2016-ban nevezeték ki a magyar iroda vezetőjévé majd 2020-ban, kisfia megszületését követő hónapok után egyéni praxis indítása mellett döntött, amellyel egyidejűleg megkezdte együttműködését irodánkkal. Veronika nagyobb volumenű komplex projektekben segíti csapatunkat szakmai tudásával.

Szakterületek: ingatlanjog, társasági jog, munkajog, kereskedelmi jog, peres képviselet.

Nyelvismeret: angol, francia

dr. Balogh Levente, LL.M
ügyvédjelölt

Jogi diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte, ahol demonstrátorként agrár- és szövetkezeti jogot kutatott. Egyetemi évei után a távközlésben helyezkedett el, ahol néhány év után már az egyik szolgáltató jogi- és ügyvezetői feladatait is ellátta. Közben infokommunikációs szakjogász képzettséget szerzett, ahol a diplomamunkáját az internet és telefon előfizetői szerződésekről írta. Ezt követően egy dinamikusan fejlődő ügyvédi irodához csatlakozott, ahol változatos egyéb feladatok mellett a klinikai kutatási, szellemi tulajdonjogi, adatvédelmi és munkajogi területek felelőse volt. Ügyvédi irodai elfoglaltságai mellett néhány évig egy takarékszövetkezet igazgatóságának volt a tagja. Több éve ad tanácsot magyar és nemzetközi filmipari szerződésekkel és szerzői jogi kérdésekkel kapcsolatban. A Harvard Law School és a WIPO Academy szerzői jogi képzéseit követően jelenleg szakjogász tanulmányokat folytat ingatlan- és munkajogi területen. Csapatunkhoz 2022-ben csatlakozott és elsősorban szerződési joggal, ingatlanjoggal, társasági joggal és szerzői joggal foglalkozik.

Szakterületek: szerzői jog, munkajog, adatvédelmi jog, ingatlanjog, peres képviselet

Nyelvismeret: angol

Soós Mercédesz

titkárságvezető jogi gyakornok

2010-ben végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsésszettudományi Karán kommunikáció-történelem szakon.  Történelem szakos tanárként dolgozott gimnáziumban 4 évig, majd a versenyszférában kereskedelmi és értékesítési asszisztensként vállalt munkát egy start-up vállalatnál. A magánegészségügyben is megfordult, ahol recepcióvezetőként ellátásszervezői, esetmenedzseri feladatokat látott el. Jelenleg jogász szakon végzi tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.

Nyelvismeret: angol