Az a munkavállaló vagy vezető tisztségviselő, aki 2024. január 1. előtt tulajdonrészt szerzett egy startup cégben, adókötelezettséget is vállalt magára, hiszen munkaviszonyból származó jövedelemként jutott hozzá a részesedéshez, ami után adóznia kellett. Sőt, amennyiben opciós ügyleten, illetve vételi jog gyakorlásán keresztül jutott részesedéshez a munkavállaló, akkor az opció lehívása idején fennálló piaci értékhez viszonyított érték után adózott, amely jelentős terhet jelentett számára. Ezen adóteher alól mentesülhetnek január 1. óta a startup cégek dolgozói.

De milyen cég minősül startupnak? A törvény meghatározása szerint azok az induló, működésük korai fázisában lévő vagy nem több mint 5 éve bejegyzett vállalkozások, amelyekben nagy a növekedési potenciál, az innovációs képesség, esetleg nemzetközi piacra lépési ambíciókkal is rendelkeznek. Ezen cégek munkavállalói, vezető tisztségviselői számára lehetőség nyílt az új szabályozás alapján adómentesen részesedést szerezni a cégből. Az adómentességnek azonban feltétele, hogy a cég ne egyesülés vagy szétválás útján jöjjön létre, továbbá a részesedést követő 3 évig a munkavállaló a startup vállalkozás tulajdonosa maradjon.

Hogy miért jó mindez? Különösen azért, mert a dolgozók így elkötelezettebbek lehetnek cégük felé és motiváltabban végezhetik munkájukat. A cég ezáltal eredményesebb lehet és céljait hatékonyabban elérheti a jövőben. A munkavállaló tulajdonosi perspektívából nézi a cég jövőjét, érzi személye fontosságát. Tehát, mindenképpen win-win helyzetről beszélhetünk a cég és munkavállalója oldaláról egyaránt.

Azon cégek számára, amelyek nem felelnek meg a startup fogalmának és az új jogszabály rendelkezéseinek, továbbra is fennáll a lehetőség, hogy tulajdonosi perspektívával motiválják munkavállalóikat az MRP, vagyis a munkavállalói résztulajdonosi program segítségével, amelyen keresztül a munkavállalók tőkejövedelemként adózó jövedelemre tudnak szert tenni. Ennek egyik formájáról korábbi cikkünkben már írtunk.

Érdemes persze a részesedés megszerzése előtt alaposan végiggondolni, hogyan változtatja meg az új tulajdonosi struktúra a döntési mechanizmusokat, illetve mi történjen akkor, ha a jutalmazott dolgozó később mégis elválna a cégtől. Ha startup alapítóként ezen a lépésen gondolkodik, kérje szakértőink tanácsát!