2022. május 28. napjával módosult több, a fogyasztók és a vállalkozások közötti szerződésekre vonatkozó jogszabály. A módosítások értelmében a vállalkozások kötelezettségei némely körben bővültek, ezen kívül a jogalkotó új fogalmakat is bevezetett.

A hatályba lépett módosítások közül a legtöbb vállalkozást érintő legfontosabb újdonság az árcsökkentés bejelentésére vonatkozó szabályozás, amely a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendeletet érintette. A miniszteri indoklás szerint módosítás célja az akciós árak terén előírások bevezetése a fogyasztók jobb tájékoztatása érdekében.

Korábban az akciós árak bevezetésével összefüggő kereskedelmi gyakorlatot a hatóságok csupán a tisztességtelen piaci magatartás körében vizsgálták, és a vonatkozó jogszabály (a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény) csupán általános jellegű szabályokat tartalmaz az árcsökkentéssel kapcsolatos gyakorlat tekintetében. Az új szabályok az akciós árak feltüntetésének feltételeit konkretizálják, így az árcsökkentéssel kapcsolatos piaci magatartás megítélése objektívabbá válik és kevésbé fog a hatóságok mérlegelésén múlni.

A szabályozás szerint az akciós árak bejelentése esetében meg kell jelölni a korábbi, a vállalkozás által az árcsökkentést megelőzően, meghatározott ideig alkalmazott árat. A korábbi ár a vállalkozás által egy olyan időszakban alkalmazott legalacsonyabb árat jelenti, amely nem lehet rövidebb, mint az árcsökkentés alkalmazását megelőző harminc nap – ha a termék harminc napnál rövidebb ideje van forgalomban, a korábbi ár alkalmazásának legrövidebb tartama tizenöt nap.

Ha az árcsökkentés mértéke fokozatosan növekszik, akkor a korábbi ár az árcsökkentés első alkalmazása előtti, az árcsökkentés nélküli ár.