Ikonikus döntés született az Európai Bíróság előtt egy előzetes döntéshozatali ügyben. Magyar bíróság előtt indult kártérítési per európai kartellügy kapcsán, a kérdés az volt, hogy az eljárás maradhat-e magyar bíróság előtt.

Általában egy piacon, ahol több termék is jelen van, az egyik árának az emelése következtében a vevők „átpártolhatnak” egy másik termékhez, amennyiben az megfelelően helyettesíti azt, amelyiknek az ára emelkedett. Ez nyilvánvalóan nem kedvez a termék gyártójának, hiszen vásárlókat veszít, ezért senki sem szeret „egyedül” árat emelni. Kartell esetén azonban a terméket gyártók/árusítók a színfalak mögött meggyeznek, hogy azonos áron kínálják a(z) egymást helyettesítő termék(ek)et. Ezzel a termék vásárlói nyilvánvalóan hátrányos helyzetbe kerülnek. Pontosan emiatt szigorúan tiltott a kartell az Európai Unió egész területén.

A jelen ügyben egy magyar vállalkozás állította, hogy kárt szenvedett egy Európán átívelő kamionkartell miatt. A kartellben részt vett több nagy kamiongyártó cég – a MAN, a Daimler, az Iveco, a Volvo és DAF. Külön érdekessége az ügynek, hogy a károsult magyar cég, Magyarországon indított pert a Győri Törvényszék előtt, amely az Európai Bíróság (EUB) segítségét kérte annak a kérdésnek a megválaszolásában, hogy egyáltalán jogosult-e eljárni az ügyben.

Az EUB álláspontja szerint nincs akadálya a Törvényszék eljárásának, tehát a károsultak igényt érvényesíthetnek azon bíróságok, így a magyar bíróság előtt is, ahol a torzított piaci árakat alkalmazták, és ahol a károsult állítása szerint a kár bekövetkezett, még akkor is, ha a kereset a szóban forgó kartell olyan résztvevője ellen irányul, akivel a károsult nem létesített szerződéses jogviszonyt.

Az EUB döntése azért precedens értékű, mert kimondja, hogy nincs jelentősége annak, melyik kartelltagtól vették a terméket, bármelyik kartelltag perelhető. Annak sincs jelentősége, hogy milyen szerződéses konstrukcióban használták ezeket a kamionokat – a konkrét esetben védekezés volt ugyanis, hogy a kamionokat lízingelték, aminek következtében nem a lízingbevevő a tulajdonos, tehát nem őt érte a kár. A bíróság szerint azonban a lízingbevevőt érte a kár, hiszen a lízingbeadó csak a kartell által megnövelt árakra tudja rátenni a saját hasznát.

Az Európai Bíróság ítélete tehát megerősítette, hogy az európai szintű kartellek esetén a jogsértés által okozott károk megtérítése érdekében a károsult saját országának bírósága előtt érvényesítheti igényét.