A Gazdasági Versenyhivatal eljárást indított a Hermina Center Kft. ellen, mert a piaci jelzések alapján észlelte, hogy a vállalkozás a valóságtól eltérő benyomást keltett közösségi oldalán az általa folytatott tevékenységről.

A 2018. október 19-én indult eljárásban a Gazdasági Versenyhivatal a vállalkozás közösségi oldalán folytatott kommunikációját vizsgálja. A GVH valószínűsítése szerint a vállalkozás közösségi oldalán és honlapján megjelent képi illusztrációk azt a benyomást keltik, mintha azok a vállalkozás által forgalmazott ingatlanokat, továbbá az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat, építési-berendezési lehetőségeket mutatnák be. Szintén sérelmezi a hatóság, hogy a cég passzívházaknak hirdeti az általa forgalmazott ingatlanokat, holott azok nagy valószínűség szerint nem felelnek meg a passzívház követelményeinek. A GVH vizsgálni fogja azt is, hogy a Hermina Center Kft. magatartása megfelelt-e a gondosság követelményének, amikor a közösség oldalán lévő negatív kommenteket törölte és csak a pozitív tartalmú hozzászólásokat hagyta érintetlenül az oldalon.

A GVH a kérdéses magatartásokat a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló törvény (Fttv.) rendelkezéseit figyelembe véve fogja vizsgálni. Ez a jogszabály tartalmaz rendelkezéseket arra nézve, hogy mely kereskedelmi gyakorlat és milyen kommunikáció tiltott, mert hátrányosan befolyásolhatja a fogyasztót a döntéshozatal során. A GVH gyakorlata szerint a fogyasztói döntési folyamat része már az is, hogy a fogyasztó melyik vállalat szolgáltatását vagy melyik márka termékét veszi igénybe. Éppen ezért tiltott a folyamat e részének tisztességtelen befolyásolása is.

Például az Fttv. rendelkezései szerint tisztességtelen az a kereskedelmi gyakorlat, amelynek alkalmazása sorána kereskedelmi gyakorlat megvalósítója nem a szakmai gondosság követelményének megfelelően jár el és torzítja a fogyasztói magatartást, tehát a Hermina Center Kft. közösségi oldalán folytatott fent említett kommunikációja aggályos lehet. Valótlan állításként értelmezhető, hogy a vállalkozás olyan ingatlanokat hirdet passzívházként, amelyek valójában nem felelnek meg a passzív ház jogszabályi követelményeinek. E magatartás is jogszabályba ütközőnek minősülhet, ugyanis az Fttv. alapján megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely valótlan információt tartalmaz. Hogy valóban törvénysértő-e a Hermina Center Kft. valamelyik tevékenysége, azt a versenyfelügyeleti eljárás hivatott feltárni és arról a GVH Versenytanácsa fog dönteni. Ha a Versenytanács megállapítja a jogsértést, bírsággal sújthatja a vállalkozást. Mindenesetre tanulságos az esetés azt bizonyítja, hogy nem érdemes idegen tollakkal ékeskedni.