Megszűnik az ingyenes cégkivonat, cserébe a cégek havonta megkapják saját, közhiteles cégkivonatukat. Egyszerűbb lesz megtudniuk a cégeknek, hogy nyújtottak-e be ellenünk felszámolási kérelmet.

A Céginformációs Szolgálat a https://www.e-cegjegyzek.hu/ oldalon a jövőben a megszokott „tárolt cégkivonat” helyett „online valósidejű céginformációt” biztosít ingyenesen a látogatók rendelkezésére, amely alatt a cég neve, székhelye, cégjegyzékszáma, esetleges európai egyedi azonosítója (EUID), főtevékenysége, a képviseletére jogosult személyek adatai, továbbá a végelszámolás, felszámolás, kényszertörlés tényére vonatkozó információk szerezhetők be.

Az ingyenes online céginformáció lekéréséhez ezentúl ügyfélkapus azonosításra is szükség lesz. A jogszabályi indokolás alapján erre azért van szükség, hogy az internetről elérhető ingyenes céginformációs szolgáltatást ne lehessen visszaélésszerűen igénybe venni. Sőt, korlátozni fogják az egy személy által adott hónapon belül igénybe vehető lekérések számát is. Természetesen költségtérítés ellenében továbbra is le lehet majd kérni korlátozás nélkül valamennyi cégadatot.

(A jogszabály szerint a fenti változások október 1-jétől léptek hatályba, cikkünk megjelenésekor azonban még a régi céginformációs rendszer érhető el.)

Kellemes változás viszont, hogy a céginformációs szolgálat automatikusan és ingyenesen értesíti a céget az adataiban bekövetkezett változásról, ennek keretében a cég hivatalos elektronikus elérhetőségére közokirati formában kiállított, elektronikus cégbizonyítványt küld. Ezen felül minden cég minden hónapban ingyenesen, közokirati formában kiállított, elektronikus cégkivonatot kap majd.

Újdonságként jelenik meg két vagyonrendezési eljárás is. Az egyik a nyilvántartásba bejegyzett jog és tény törlése iránti vagyonrendezési eljárás, amely „azon tulajdonjogon kívüli jogosultságok sorsát hivatott rendezni, melyeket a jogutód nélküli megszűnési eljárásban elmulasztottak a nyilvántartásból törölni.”

A másik új vagyonrendezési eljárás a végelszámolás lefolytatását követően törölt cég vagyonára vonatkozó kérelemre induló eljárás. Sor kerülhet rá, ha a végelszámolás befejezését és cég törlését követően olyan vagyontárgy kerül elő, amelynek a törölt cég a tulajdonosa, de a vagyonfelosztási javaslatban nem rendelkeztek róla. A törölt cég tagjai kérelmezhetik az eljárás megindítását.

A gazdálkodó szervezetek számára eddig is megvolt annak a lehetősége, hogy az OBH-tól igazolást kérjenek arról, hogy nincs ellenük benyújtva jogerősen még el nem bírált csődeljárás/felszámolási eljárás iránti kérelem, illetve nincs velük szemben folyamatban lévő, de jogerősen még el nem rendelt felszámolási eljárás. 2019. július 1. napjától az eddigi papír alapú ügymenet elektronikus ügyintézésre tér át, ezáltal az ügyintézési idő gyorsabbá és egyszerűbbé válik. Az igazolás az erre a célra kialakított https://csodbetekinto.birosag.hu/ weblapon keresztül, elektronikus formában igényelhető. A fenti linken a regisztrációt követően, ügyfélkapu belépéssel, elektronikus formában kérhető az igazolás kiállítása.