2018. június 1. napjától a korábbi szabályozástól eltérően már nem csupán a kkt., a bt., és az egyéni cég választhatja az egyszerűsített végelszámolást, hanem valamennyi cég, amennyiben könyvvizsgálatra nem kötelezett, és a végelszámolást 150 nap alatt befejezi.

A jövőben egyszerűsített végelszámolás esetén végelszámoló választására nem kerül sor, a végelszámolót terhelő feladatokat a cég vezető tisztségviselői látják el. Közvetlen közlemény közzétételére a cég nem lesz köteles, az eljárást az adóhatóság előtt lehet kezdeményezni, és a bejelentéssel egyidejűleg elektronikus úton, az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon meg kell küldeni a cégbíróság részére a szabályszerűen elfogadott vagyonfelosztási javaslatot, továbbá – jogszabályban meghatározott iratminta alkalmazásával – a végelszámolási dokumentáció és a járulékos kérdések tárgyában hozott határozatot.

Az adóhatóság a cég bejelentésétől számított harminc napon belül elektronikus úton értesíti a cégbíróságot, ha a cég törlésének adóigazgatási és társadalombiztosítási szempontból akadálya nincs. Az értesítés és a cég általi iratbenyújtás megtörténte esetén a cégbíróság – a végelszámolás szabályszerű befejezése esetén – törli a céget a cégjegyzékből.