A Fővárosi Ítélőtábla egy adós cég ellen megszüntette a felszámolási eljárást, mert a felszámolást kezdeményező hitelező nem igazolta, hogy az e-mailben küldött számlát az adós átvette-e.

A döntés lényege szerint a hitelező emailben küldte meg a felszámolási eljárás tárgyát képező számlát, amelyet az adós nem teljesített, de nem is vitatott. Ennek okán a hitelező kellő időben felszólította az adóst teljesítésre, amely felszólítást egy alkalommal meg is ismételt. Az elsőfokú bíróság az adós felszámolását elrendelte, de az adós fellebbezése nyomán eljárt Fővárosi Ítélőtábla az eljárást megszüntette. Indokai szerint a felek abban állapodtak meg egymás közötti szerződésükben, hogy a számlák átvételét kellő módon igazolni kell ahhoz, hogy az a joghatást kiváltsa, amelyet a hitelező bizonyítani nem tudott.

A Ptk. a peres felek közötti szerződéssel ellentétben nem követeli meg a számla átvételét. Mind a gazdasági életben, mind a fogyasztók részére küldött számlák esetében is ez a gyakorlat alakult ki. A számla joghatása tehát ellenkező szerződéses kikötés hiányában nem az átvételhez, hanem a megérkezéshez kapcsolódik, email esetében ez lényegében azonnalinak tekinthető.

Nem teljesítő adósnál minden esetben vegyük elő a szerződést és nézzük meg, milyen rendelkezés van a számlák közlésére. Amennyiben nincs a szerződésben igazolt átvétel vagy azzal azonos értelmű kikötés, akkor a számla emailben küldhető volt és nincs jelentősége annak, hogy a címzett igazoltan átvette-e. Amennyiben viszont szükséges az igazolt átvétel, úgy célszerű erről nyilatkoztatni az adóst. Ha az adós nyilatkozata szerint a számlát nem kapta meg, akkor célszerű azt ebben az esetben ismételten megküldeni, vagy más módon a számla átvételéről gondoskodni.

Érdemes tehát a szerződést ellátni egy olyan kikötéssel, amelyből mindenkinek egyértelmű lesz, mikor kapcsolódnak a számlához joghatások. Megjegyezzük, hogy az elektronikus számlázás alkalmazásához a jogszabályok szerint egyébként is a vevő beleegyezése szükséges; tehát érdemes ezzel a beleegyezéssel együtt a fenti kérdést is a szerződésben szabályozni.

A Visegrad+ Legalnél azt valljuk, hogy egy szerződésnek akkor kell leginkább működnie, ha valamelyik fél nem akar vagy nem tud teljesíteni a szerződés szerint, minden másra elég a kézfogás.