FRISSÍTVE: 2020. AUGUSZTUS 7.

A koronavírus-járványnak a világ több országában tapasztalható erősödése miatt Magyarország utazási korlátozásokat vezet be a nemzetközi személyforgalomban. Az országos tisztifőorvos az egyes országokat a járvány ottani helyzete alapján zöld, sárga és piros kategóriába sorolta. A zöld jelzésű országokból bárki beléphet Magyarország területére, a sárga jelzésű országokból érkezőknek azonban egészségügyi vizsgálaton kell részt venniük, csakúgy, mint a piros jelzésű országokból érkező magyar állampolgároknak. Ilyen országból külföldi állampolgár részére csak kivételes esetben engedélyezhető a belépés.

2020. július 15-étől Magyarországon új utazási korlátozások lépnek életbe. Ezek a korlátozások a teherforgalmat nem érintik, illetve nem vonatkoznak a hivatalos útlevéllel rendelkező személyekre, valamint azokra, akik igazolják, hogy 6 hónapon belül átestek a COVID-19 betegségen. A szabályozás megkülönbözteti a magyar és a külföldi állampolgárokat, de a magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik az is, aki Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult, vagy ilyen személy családtagja, illetve az is, aki 90 napot meghaladó tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

Magyar állampolgárok beutazása

A zöld országokból magyar állampolgárok és családtagjaik korlátozás nélkül beutazhatnak. A sárga vagy piros jelű országokból való beutazás esetén azonban egészségügyi vizsgálaton kell átesniük, illetve 14 napra karanténba kerülnek, függetlenül attól, hogy a vizsgálat megállapítja-e a fertőzés gyanúját. Ha a fertőzés gyanúja nem áll fenn, akkor a fenti időszakot az érintett házi karanténban töltheti, míg ha fertőzés gyanúját állapítják meg, házi karanténba csak akkor kerülhet, ha ez nem jelent járványügyi kockázatot.

Nem kell azonban karanténba mennie annak, aki a belépéskor magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy a belépést megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal végeztek rajta koronavírus-tesztet, melyek eredménye negatív lett. A házi karanténba került személyek részére a járványügyi hatóság utólag is engedélyezheti a tesztelést. A sárga besorolású országokból érkezők már az első negatív teszt után felmentést kapnak a házi karantén alól, a piros besorolású országokból érkezőknek azonban meg kell várniuk a második teszt eredményét is.

Külföldi állampolgárok beutazása

A zöld jelzésű országokból külföldiek is korlátozás nélkül beutazhatnak, azonban ha az érintett a belépést követő 14 napon belül fertőzés tüneteit észleli magán, akkor tartózkodási helyét nem hagyhatja el és köteles értesíteni a járványügyi hatóságot. A sárga besorolású országokból érkező külföldieknek is ugyanúgy egészségügyi vizsgálaton kell átesniük, azonban ha a vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, akkor nem léphetnek be az országba. Piros jelzésű országokból külföldiek főszabály szerint nem léphetnek be.

A tünetmentes külföldiek a sárga besorolású országból történő belépést követően főszabály szerint hatósági karanténba kerülnek, de házi karantén is engedélyezhető részükre, ha erre lehetőségük van és ez nem jelent járványügyi kockázatot. A karantén alól a külföldi állampolgár is mentesíthető a fenti szabályok szerint, akár utólagos teszteléssel is.

A piros jelzésű országokból érkező külföldiek részére kérelemre, különös méltánylást érdemlő esetben az illetékes rendőri szerv adhat felmentést a beutazási tilalom alól. Ilyen lehet például, ha a belépés célja egészségügyi ellátás igénybevétele, tanulmányi- vagy vizsgakötelezettség teljesítése, családi eseményen való részvétel, hozzátartozó gondozása, vagy nemzetközi sport-, kulturális, illetve egyházi rendezvényen való részvétel. Akinek engedélyezik a belépést, annak ugyanúgy egészségügyi vizsgálaton kell átesnie, és fertőzésgyanú esetén nem léptethető be, ennek hiányában pedig 14 napra hatósági vagy házi karanténba kerül. Ez alól természetesen ugyanúgy mentesíthető, ha legalább 48 órás különbséggel, két alkalommal, negatív eredménnyel végeznek rajta koronavírus-tesztet.

Üzleti célú belépés

A sárga jelzésű országokból korlátozás nélkül beléphet az a külföldi állampolgár is, aki olyan belföldi vagy egy sárga jelzésű országban bejegyzett gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, amely egyben egy sárga jelzésű országban bejegyzett másik gazdasági társasággal kapcsolt vállalkozási viszonyban áll. A külföldinek belépéskor az üzleti célú utazás tényét valószínűsítenie kell.

Egyéb különleges esetek

Valamennyi szomszédos ország állampolgárai Magyarország határától számított 30 kilométeres távolságon belülre, legfeljebb 24 órára, további korlátozás nélkül beléphetnek.

Különleges szabályokat állapít meg a rendelet az agrárágazatban dolgozó szomszédos országok állampolgáraira is. Ők az országos rendőrfőkapitány által kijelölt határátkelőhelyeken, csoportosan léptethetők be Magyarország területére, melyről a munkáltatónak elektronikus formában, előzetesen értesítenie kell a határrendészetet, a belépéskor pedig egészségügyi vizsgálaton kell átesniük. A belépést követően a dolgozók csak csoportosan mozoghatnak az ország területén, és kizárólag a munkahely és a szálláshely között.

További szabályokat állapít meg a rendelet a tranzitáthaladás érdekében Magyarországra belépőkre, valamint a nemzetközi sporteseményekre, sportolókra és sportszakemberekre.

Az országok besorolása

Az országok besorolását az országos tisztifőorvos állapítja meg és vizsgálhatja felül időről-időre. Zöld besorolású ország az Európai Unió legtöbb tagállama, valamint Dél-Korea és Francia Guyana.

Jelenleg az alábbi országok tartoznak sárga kategóriába: Bulgária, Egyesült Királyság, Norvégia, Oroszország, Románia, Spanyolország, Szerbia, Svédország, Japán, Kína, Egyesült Államok és Kanada.

Piros jelzésű ország Európán belül Albánia, Bosznia, Fehéroroszország, Koszovó, Észak-Macedónia, Moldova, Montenegró és Ukrajna. Ázsia, Afrika, Amerika, valamint Ausztrália és Óceánia országainak túlnyomó része piros kategóriába tartozik. A teljes lista itt érhető el.