A koronavírus második hulláma miatt a Kormány 2020. szeptember 1. napjától általános utazási korlátozásokat vezetett be, melynek értelmében főszabály szerint magyar állampolgárok beutazást követően 10 nap karanténba kerülnek, külföldi állampolgárok pedig kizárólag rendőri felmentéssel léphetnek be.

A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII.30.) Korm. rendelet („Rendelet”) szerint a hazánkba érkező magyar állampolgárok, tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezők, valamint ezen személyek magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagjai  a Magyarország területére történő beutazás során egészségügyi vizsgálatnak vethetők alá. A vizsgálatot követően az országba érkezőket a hatóság 10 napra karanténban helyezi el. Amennyiben a szűrővizsgálat a COVID-fertőzés gyanúját nem állapítja meg, akkor a hatóság – kérelemre – engedélyezheti a karantén elhagyását tesztelés céljából. A hatósági karantén alól felmentést ad a hatóság, ha az 5 napon belül, 48 órás különbséggel elvégzett két PCR teszt eredménye negatív. Az eredeti szabályozáshoz képest könnyítést jelent, hogy a schengeni államokban, az USA-ban vagy Kanadában végzett PCR teszt – angol vagy magyar nyelvű – eredményét a hatóság a karantén feloldásához szükséges első tesztként figyelembe veszi.

A Rendelet értelmében nem magyar állampolgár vagy tartózkodásra jogosító engedéllyel nem rendelkező személy az illetékes rendőri szerv felmentése alapján léphet be az országba. A rendőri szerv az angol vagy magyar nyelven benyújtható kérelem alapján akkor engedélyezheti a beutazást, ha az érintettnek hatósági vagy bírósági eljárás miatt kell Magyarországra utaznia, hallgatói vagy tanulói jogviszonnyal rendelkezik, vagy családi eseményeken (pl. temetés, házasság) venne részt. A felsorolt okok fennállásának a igazolására szolgáló iratok eredeti példányát a nem magyar állampolgár a beutazáskor a rendőri szerv felhívására köteles bemutatni. A nem magyar állampolgár a Magyarországra való belépés során egészségügyi vizsgálaton eshet át. Amennyiben vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, a nem magyar állampolgár Magyarország területére nem léptethető be, amennyiben pedig a vizsgálat COVID gyanúját nem mutatja, a hatóság 10 napos karanténban helyezi el. A karantén negatív teszteredmények igazolásával való megszüntetésének szabályai megegyeznek a magyar állampolgárokra vonatkozó rendelkezésekkel.

Egyes esetekben azonban a jogszabály lehetővé teszi a korlátozásoktól mentes belépést. Így a külföldről érkező személy Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet, ha olyan belföldi vagy más államban bejegyzett gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, amely egyben egy külföldön bejegyzett további gazdasági társasággal kapcsolt vállalkozási viszonyban áll. A beutazó személynek az üzleti célú utazás tényét valószínűsítenie kell.

A Rendelet értelmében az ingázók is mentesülnek az egészségügyi szűrővizsgálatok és a karantén alól. A vonatkozó szabály szerint a szomszédos államok polgárai 24 órás időtartamra léphetnek be az ország államhatártól számított 30 kilométeres területére.

Fontos kivétel továbbá az általános szabályok alól, hogy országból üzleti vagy gazdasági célból külföldre utazó magyar állampolgárok a Magyarországra történő visszautazáskor igazolhatják, hogy a kiutazás célja ebbe a körbe tartozó tevékenység volt Fontos, hogy amennyiben az üzleti célú beutazás igazolásának hitelességével kapcsolatban kétség merül fel, a hatóságok az általános szabályok szerint járnak el, és az egészségügyi szűrővizsgálatot követően karantént rendelnek el, illetve – COVID-19 betegség gyanúját mutató, nem magyar állampolgár esetén – a beutazást megtiltják.

A Rendelet a fentieken kívül rendelkezik még azokról, akik sport-vagy kulturális esemény miatt lépnének be az országba, illetve speciális szabályokat állapít meg a Magyarországon átutazókra is.

A Rendelet hatálya nem terjed ki a hivatalos célú határátlépésre, a teherforgalomban történő határátlépésre, valamint azokra a személyekre, akik a határátlépésre jelentkezés napját megelőző 6 hónapon belül a COVID-19 betegségen átestek.