Ingatlan vásárlása esetén a személyes megjelenés megkerülhetetlennek tűnik a szigorú azonosítási szabályok miatt. Bemutatjuk, hogyan lehet mégis találkozás nélkül, biztonságosan szerződést kötni.

A pénzmosási és az ügyvédi törvény lehetővé teszi a távazonosítást kamera segítségével, a Magyar Ügyvédi Kamara által meghatározott programokat használva (pl. bluejeans.com, Skype, Skype for Business stb.)

Az ügyfélnek mindössze annyi a dolga, hogy hozzájárul a távazonosításhoz, felmutatja a kamerába az okmányait jól látható módon és szóban közli a rögzítendő adatait. Fontos, hogy az ügyfél megfelelően meg legyen világítva, hogy az ügyvéd meggyőződhessen az okmányokkal való azonosságról, ehhez az is szükséges, hogy az ügyfél előzetesen az ügyvéd rendelkezésre bocsássa az okmányokról készült fényképeit. Az egész folyamatot az ügyvéd rögzíti és tárolja, így az később is biztonságosan visszakereshető.

Akár közvetlenül az azonosítást követően sor kerülhet az adásvételi szerződés és kapcsolódó szükséges dokumentumok aláírására. Ebben az esetben a videófelvétel közben az ügyfélnek sajátjaként kell elismernie az aláírást. Arról is nyilatkoznia kell, hogy az okirat tartalma az akaratával megegyezik. Ingatlan adásvételi szerződés esetén minden félnek – az ellenjegyzést végző ügyvéddel egyetemben – alá kell írnia a szerződés minden oldalát. A felek ezután postai úton, vagy futárral könnyedén tudják továbbítani az iratokat a másik félnek, illetve az ügyvédnek.

Ha minden fél aláírta az iratokat és a szükséges dokumentumokon rajta van az ügyvédi ellenjegyzés, az iratok készek a földhivatalhoz történő beadásra, anélkül, hogy személyes találkozóra lenne szükség. A hivatalhoz postán, illetve személyesen is eljuttathatók az iratok. Az új tulajdonos bejegyzéséről, illetve a régi törléséről minden esetben postán küld értesítést az illetékes földhivatal.