A közelmúltban kisebb változásokat vezetett be a kormány az építési szabályokban. A változtatások érintik többek között a kiviteli szerződés írásba foglalását, a használatba vételi engedélyt, az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítését, valamint egyes építési e-naplóval kapcsolatos rendelkezéseket. Néhány változásról részletesebben is írunk.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendelet egyes rendelkezései módosultak. Ennek alapján a kivitelezési szerződést üzletszerű gazdasági tevékenységként folytatott építőipari kivitelezési tevékenység esetén írásba kell foglalni. Kikerült viszont a rendeletből az eddig szükséges jogtanácsosi vagy ügyvédi ellenjegyzés fedezetkezelő igénybe vétele esetén.

A rendelet pontosítja a hozzátartozók részére végzett kivitelezés szabályait: abban az esetben végezhet valaki szakképesítés nélkül a hozzátartozójának kiviteli munkákat, ha a kivitelezési tevékenység végzéséhez nem kell kivitelezési dokumentáció, vagy kivitelezési dokumentációhoz kötött építőipari kivitelezési tevékenység esetében a vállalkozó kivitelező jóváhagyásával, felügyeletével zajlik. A korábbi szabályozás ezt egyszerű bejelentéshez nem kötött esetben engedte.

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet néhány rendelkezésében is történt változás. A végleges építési engedélytől és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációban foglaltaktól való eltérés korábban akkor is megengedett volt, ha az eltérés építési engedélyhez kötött volt, a jogszabályi előírásoknak megfelelt, és nem változtatta meg az építmény tömegét, befoglaló méreteit, magasságát, alaprajzi kontúrját, vagy a helyét, telepítési paramétereit, és a telek beépítési paramétereit. Ez a kivétel azonban megszűnt, tehát a hatályos szabályok szerint ezekben az esetekben a hatóságtól újabb előzetes engedélyt kell kérni.

Kiegészült viszont a rendelet egy új eltérési lehetőséggel: ha a zártsorú vagy ikres építésű építmény esetén a tervezett módosítás a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét nem érinti, akkor bizonyos további feltételek esetén nem kell engedélyeztetni az eltérést.

Ugyanakkor új szabály, hogy bármilyen eltérést az építési naplóban kell dokumentálni, e dokumentáció hiányában pedig nem indulhat használatba vételi engedélyezési eljárás.