2018. január 1-jétől az adózás eljárásjogi szabályait új jogszabályok veszik át: új törvény szabályozza az adózás rendjét (Art.), és az átfogó eljárásjogi reform részeként az eddig a Ket-ben szabályozott egyes kérdések szabályozása új törvénybe, az Adóigazgatási Rendtartásba (Air.) kerül át.

Jól illeszkedik a korábbi évek törekvéseibe, hogy teljes egészében lehetővé válik az elektronikus ügyintézés az adóügyekben.

Az új szabályozás egyszerűsíti az ellenőrzés rendszerét, amely értelmében a jövőben mindössze kétféle vizsgálatot kell megkülönböztetni. A jogkövetési vizsgálat keretében az adóhatóság azt ellenőrzi, hogy az adózó eleget tett-e a törvényekben előírt egyes adminisztratív adókötelezettségeinek, adatokat gyűjthet, vizsgálhatja a gazdasági események valódiságát. Az adóellenőrzés során pedig az adóhatóság az adózó adómegállapítási, bevallási kötelezettségének teljesítését adónként, támogatásonként és időszakonként vizsgálja.

Az ellenőrzésekkel kapcsolatos fontos szabály, hogy a jogalkotó 365 napos objektív határidőt vezet be az ellenőrzés lezárására, és az eljárás szünetelését csupán szűk körben teszi lehetővé.

Az új szabályok alapján egyes adatszolgáltatási, illetve bejelentési kötelezettségek az egyes anyagi jogszabályokban kerülnek át, továbbá néhány kötelezettségre a cégeknek az év elején oda kell figyelniük. 2018. január 31-ig a gazdasági társaságok kötelesek bejelenteni külföldi bankszámláinak adatait. Ennek elmulasztása 500.000 forintig terjedő bírság kiszabásával járhat.