Egy 2020. január 1-jén hatályba lépő adójogszabály-változás lehetővé teszi – immár Magyarországon is – a behajthatatlan követelések áfájának a visszaigénylését. Összefoglaltuk, mik lesznek a visszaigénylés feltételei, hogy Ön is időben felkészülhessen.

A közelmúltban született az Európai Bíróság behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos ítélete (2017. év végén meghozott ítélet a C-246/6. számú ügyben) , amelynek köszönhetően a magyar kormány kénytelen volt módosítani a vonatkozó jogszabályokat, és a korábbiaktól eltérően lehetővé tenni a behajthatatlan követelések áfájának a visszaigénylését. Az új szabályozás a magyar vállalkozások jelentős részét érintheti, amelyek rendelkeznek a múltban keletkezett, ki nem fizetett követeléssel.

Fontos, hogy a vállalkozások már a hatályba lépés időpontját megelőzően felkészüljenek a jövőben esetlegesen felmerülő behajthatatlan követeléseik kezelésére, és már az új jogszabály előírásainak megfelelően dokumentálják az ilyen eseteket, hogy aztán valóban érvényesíteni tudják áfa visszaigénylési igényüket, amelynek a feltételei meglehetősen szigorúan szabályozottak.

Először is fontos tudni, hogy az áfa visszaigénylése kapcsán a könyvelésben ismertnél valamivel szűkebb körben fog egy követelés behajthatatlannak minősülni, így akkor, ha:

  • az adós ellen végrehajtási eljárás folyik, és , hogy a követelésre nincs (vagy nincs elég) fedezet (a gyakorlatban ezt a végrehajtó által kiállított dokumentummal lehet igazolni), vagy
  • az adós fizetésképtelenségi (csőd- vagy felszámolási) eljárás alatt áll, és
  • bebizonyosodik, hogy a követelésre nincs fedezet, feltéve, hogy a felszámolás kezdő időpontja óta legalább 2 év telt el (a gyakorlatban ennek alátámasztására a felszámolótól behajthatatlansági nyilatkozatot szükséges kérni); vagy
  • a követelést a hitelező az eljárás során (természetesen az ehhez szükséges egyezségi megállapodás keretében) elengedte; vagy
  • a követelésre a felszámolás befejezésekor (a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben) átvett eszköz nem nyújt elég fedezetet.

Az általános forgalmi alapja utólag akkor csökkenthető a behajthatatlan követelés (nettó) összegével, illetve a korábban megfizetett áfa visszaigényelhető, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

  • a vállalkozás és a vevő (szolgáltatást igénybe vevő ügyfél) egymástól független felek, tehát egyik sem tulajdonosa például a másiknak;
  • a vállalkozás köteles írásban előzetesen tájékoztatni a vevőt a követelés behajthatatlanként történő elszámolásáról ;
  • sem a vállalkozás, sem a vevő nem állhatnak fizetésképtelenségi (csőd- vagy felszámolási) eljárás alatt;
  • fontos, hogy a vevő nem szerepelt jelentős összegű adóhiánnyal érintett adózók listáján az ügylet (értékesítés vagy szolgáltatás) időpontjában, és nem volt törölve az adószáma, és , tehát ha a vállalkozás ezeket az ügylet idején nem ellenőrizte, nem lesz jogosult adóalapcsökkentésre és visszaigénylésre;
  • a követelés több mint egy éve esedékes.

A fentiek alapján érdemesnek látszik a vállalkozásnál bevezetni egy metódust az üzleti partnerek ellenőrzésére vonatkozóan, így például ügyletkötést (értékesítés, szállítás, szolgáltatásban történő megállapodást) megelőzően megnézni egyrészt a nyilvánosan elérhető cégadatokat, másrészt a NAV honlapján (az alábbi linken érhető el jelenleg: https://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adoslista/hiany_hatralek/jelentos_adohianyosok.html), a partner adószámának érvényességét, valamint a NAV tájékoztatóját az adóelkerüléssel érintett vállalkozásokról.

A befizetett áfa-visszatérítésre legkésőbb az adómegállapításhoz való jog elévülését megelőző hat hónapon belül van lehetőség.