A 2021-es év az adózás területén is számos újdonságot fog hozni a vállalkozások részére. Az alábbiakban néhány fontosabb módosítást szedtünk csokorba.

Általános forgalmi adó:

2021-től tovább bővül az online számlázáshoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség. Január 1-től az adóalanynak nem minősülő magánszemélyek részére kiállított számlákról kötelező az adatszolgáltatás teljesítése az adóhatóság felé.

  1. második felétől a NAV készíti el a vállalkozások ÁFA-bevallás tervezetet.

Jövőre hatályba lép az EU e-kereskedelmi áfa-csomagja, amely többek között eltörli a 22 eurót meg nem haladó import küldemények adómentességét. Vagyis 2021. július 1-től minden külföldről (nem EU államból) rendelt áru után áfát kell fizetni. Bevezetik továbbá az egyablakos rendszert az uniós távértékesítés körében, amely EU-n belüli B2C online kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások adminisztrációs terheit hivatott csökkenteni, amely szerint a távértékesítő – meghatározott feltételek mellett – saját nyelvén, egységes portálon keresztül tehet eleget bevallási, adófizetési kötelezettségének.

Kivezetésre kerül a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó általános fordított adózás, amit így már csak ingatlanhoz kapcsolódó építési-szerelési munkákra lehet igénybe venni.

Társasági adó:

  1. január 1-től bővülnek az ellenőrzött külföldi társaságok minősítésének esetei.

Így például nem mentesülhet az ellenőrzött külföldi társaság minősítése alól az a külföldi személy, aki adózási szempontból nem együttműködő állammal rendelkezik illetőséggel, és az a külföldi telephely, amely adózási szempontból nem együttműködő államban fekszik.

Változik még az adózás előtti eredmény csökkentésére vonatkozó rendelkezés is.

A jogszabály szerint az adózás előtti eredményt csökkenti a kapott osztalék és részesedés címén az adóévben elszámolt bevétel, kivéve az ellenőrzött külföldi társaságtól kapott osztalékot.  Csökkentheti továbbá az adózás előtti eredményt a tőkekivonás is.

Behajthatatlan követelésre vonatkozó módosítások kapcsolt vállalkozással szemben:

Azok a társasági adóalany adózók, akik az adózás előtti eredményüket csökkentik a kapcsolt vállalkozásukkal szemben fennálló követelés bekerülési értékéből behajthatatlanná vált részre tekintettel, az adóbevallásban az érintett kapcsolt vállalkozásban adatot szolgáltatnak.

Kisvállalati adó:

A KIVA szabályozását érintő legfontosabb módosítás, hogy annak mértéke 11%-ra csökken 2021-től.

Ezen túlmenően, az eddigi 1 milliárd forintos belépési korlát 3 milliárd forintra emelkedik.

Kisadózó vállalkozások tételes adója:

A jelenleg hatályos szabályok szerint a KATÁ-s adózást választókat eddig kétféle adófizetési kötelezettség terhelte: egyrészt a havonta fennálló tételes adófizetési kötelezettség, másrészt amennyiben a kisadózó éves bevétele a 12 millió forintot meghaladja, akkor a kisadózónak a 12 millió forintos rész után 40 %-os adót kell fizetnie.

  1. január 1-től azonban a jelenlegi szabályok az alábbiak szerint módosulnak:
  • a kisadózó által egy adóévben egy belföldi kifizető (adószámmal rendelkező egyéni vállalkozó, társas vállalkozó, egyéb szervezetek) felé számlázott összeg 3 millió forintot (nettó) meghaladó része után a belföldi kifizető 40% mértékű különadó fizetésére köteles;
  • a kisadózó által egy adóévben egy külföldi kifizető felé számlázott összeg 3 millió forintot (nettó) meghaladó része után a kisadózó 40% mértékű különadó fizetésére köteles;
  • a kisadózó a kapcsolt vállalkozás által kifizetett árbevétel teljes összege után 40% mértékű különadó fizetésére köteles;

A kisadózó köteles tájékoztatni ügyfeleit e minőségéről az első kapcsolatfelvétel alkalmával, illetve 2021 január 15-ig a fennálló jogviszonyokban.

A fentiek tekintetében elmondható, hogy a szabályok jelentősen szigorodnak. Fontos, hogy belföldi kifizetők esetén a különadó megállapítása, megfizetése és bevallása a kifizető kötelessége lesz.

Fontos megjegyezni, hogy január 1-től megszűnik az ún. „kettős katázás”, vagyis egy személy csak egy vállalkozásban lehet kisadózó.