Az Alkotmánybíróság januárban a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) egyes rendelkezéseivel kapcsolatos alkotmányjogi panaszról döntött. Az indítvány a Kit. azon átmeneti rendelkezésének megsemmisítésére irányult, amely a 2018-ban fel nem használt szabadnapok természetben történő kiadását kizárva, azoknak a pénzben történő megváltását írta elő.

A kormányzati szférában nem kívánatos mértékben és részben jogellenesen felhalmozott szabadságnapok okozta helyzet rendezése érdekében a Parlament átmeneti szabályokat léptetett életbe, amelyek a felhalmozott szabadnapoknak kizárólag a pénzbeli megváltását tette lehetővé.  Az Alkotmánybíróságnak ezen átmeneti szabályokat kellett vizsgálnia, azonban valamennyi munkavállalóra vonatkozó alapjogi megállapításokat is tett.

Az Alkotmánybíróság döntésében kifejtette, hogy az Alaptörvény alapján a fizetett szabadsághoz való jognak egy naptári éven belül kell realizálódnia; a vonatkozó jogszabályok is ezért határozzák meg a szabadság mértékét éves időkeretben, és tartalmazzák azt, hogy az éves szabadságot a tárgyévben kell kiadni, illetve igénybe venni. Egy „kitágított”, adott éven túli időkeretben való igénybevétel esetén már nem érvényesülhet, hanem egyenesen ellehetetlenül a munkavállaló tényleges regenerálódása és a valóban hatékony, a célja szerinti eredményre vezető pihenéshez való joga.

A munkáltatók számára mindig azt tanácsoljuk, hogy törekedjen a szabadság kiadására az esedékesség évében. Az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról ebben a bejegyzésünkben írtunk korábban.