A vállalkozások adatvédelmi gyakorlatát szigorító Egységes Adatvédelmi Rendeletre (GDPR) való felkészülés jegyében a tagállamok adatvédelmi hatóságainak képviselőiből álló Adatvédelmi Munkacsoport nemrégiben véleményt adott ki, amely a munkahelyi adatkezelés gyakorlati kérdéseivel foglalkozik, és számos, a munkaviszonyt érintő élethelyzettel kapcsolatos adatvédelmi kérdésben zsinórmértéket nyújt.

A Munkacsoport kifejti, hogy a kiválasztási eljárás során az állásra jelentkezők nyilvános, közösségi oldalakon megosztott adatainak kezeléséhez ugyanolyan jogalap szükséges, mint bármely más, nyilvánosságra nem hozott adathoz, és nem jogszerű elvárni a jelentkezőtől a közösségi oldalakon megosztott adataihoz való hozzájárulás megadását. A kiválasztással kapcsolatosan arra is felhívja a figyelmet, hogy nem jogszerű a jelentkezők adatainak katalógus-szerű gyűjtése, azokat törölni kell, amint kiderül, hogy a felek nem létesítenek munkaviszonyt.

A munkavállalók kommunikációjának megfigyelésével kapcsolatban, a technikai fejlődésnek köszönhetően elérhető, egyre fejlettebb eszközök és módszerek elterjedésére figyelemmel a Munkacsoport hangsúlyozza, hogy a munkáltató által kiválasztott technológia csak az elérni kívánt célhoz feltétlenül szükséges mértékben korlátozhatja az érintett magánszféráját, azaz nem jelenthet aránytalan beavatkozást. Az ilyen technológiák használatáról a munkavállalókat részletesen tájékoztatni kell, illetve az adatvédelmi szabályzatok mellett ki kell dolgozni a munkahelyi kommunikációs eszközök használatára vonatkozó szabályokat. A munkahelyeken alkalmazott arcfelismerő technológiák körében is az arányosság követelményét kell biztosítani.

A munkavállalók számára biztosított járművek helyének meghatározásából nyert adatok kezelésével kapcsolatban a Vélemény hangsúlyozza, hogy az ilyen berendezések (pl. GPS nyomkövető, fedélzeti kamera, vagy ún. „event data recorder” eszköz) alkalmazásáról a munkavállalót tájékoztatni kell, és amennyiben azt a munkavállaló saját célra is használhatja, alkalmasnak kell lennie arra, hogy – a magáncélú használat idejére – kikapcsolhassa az eszközt.