A GVH gyakorlatában évek óta honorálja az együttműködő vállalkozásokat, és akármilyen hihetetlen, de nem mindig célja magas bírságok kiszabása.

A 2014-ben bevezetett egyezségi eljárás akkor alkalmazható, ha a vállalkozással szemben folyamatban van versenyfelügyeleti eljárás. Ha a vállalkozás az eljárás során jóhiszeműen, teljes mértékben és folyamatosan együttműködik a hatósággal, a későbbiekben bírságcsökkentésre számíthat. Az együttműködés mellett fontos, hogy a vállalkozás azonnal megszüntesse a jogsértésben való részvételét, és hogy az eljárással összefüggésben a bizonyítékok tartalmát ne ossza meg harmadik személyekkel.

Ez esetben kérelmezni lehet a bírság csökkentését, a jogsértés tényének elismerése mellett. Az eljárás tehát mindenképpen a jogsértés kimondásával zárul, azonban a fizetendő bírság összege alacsonyabban kerülhet meghatározásra.

A GVH lehetőséget biztosít arra is, hogy a vállalkozás egyáltalán ne fizessen bírságot. Ebben a speciális esetben a vállalkozás arra vállal kötelezettséget, hogy magatartását összhangba hozza a jogszabályokkal. Ha ezzel biztosítható a közérdek hatékony védelme, a versenytanács kötelezővé teheti a vállalást. Ebben az esetben nem állapít meg jogsértést, sem annak hiányát, hanem megszünteti az eljárást.

A kötelezettségvállalás csak abban az esetben alkalmazható, amennyiben a GVH vizsgálója végzéssel rendeli el az eljárást, rajtaütések esetén, valamint tiltás ellenében végrehajtott összefonódások esetén nem. Ha a vállalkozás nem teljesíti a kötelezettségvállalását, a versenytanács visszavonja a határozatát és bírságot szab ki.

Látszik tehát, hogy pánik helyett jobb végiggondolni az együttműködési lehetőségeket egy GVH-s vizsgálat esetén. A jogszabályok részletes ismerete és az együttműködés nagy segítség még egy ilyen szorultnak vélt helyzetben is.