Néhány hónapja a Parlament elfogadta a vagyonkezelő alapítványokról szóló törvényt. Így már alapítványra is bízható nagyobb összegű vagyon kezelése. Nézzük a feltételeket.

A vagyonkezelő alapítvány az alapító által rendelt vagyon kezelésére és az ebből származó jövedelemnek az alapító okiratban megjelölt célok és feladatok megvalósítására alapítható, az alapítványokra is vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek történő megfeleléssel. Mindemellett a vagyonkezelő alapítvány bizalmi vagyonkezelést is végezhet, természetesen a javára rendelt vagyon kezelése mellett. A vagyonkezelésen kívül más gazdasági tevékenységet végezése viszont tiltott.

Az alapításhoz legalább 600 millió forintnak megfelelő vagyont kell az alapítvány részére rendelni. A vagyon lehet készpénz és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás egyaránt, viszont a teljes vagyont az alapítvány rendelkezésére kell bocsátani, még a bírósági nyilvántartásba vételt megelőzően. Az alapító köteles az alapító okiratban olyan részletesen meghatározni a vagyonelemeket, hogy azokat azonosítani lehessen.

Az alapítványhoz képest szigorúbb szabályok vonatkoznak a vagyonkezelő alapítvány vezetésére és ellenőrzésére. Az alapító köteles legalább öttagú kuratóriumot kinevezni – amennyiben az alapítói jogokat másra kívánja ruházni – és felügyelő bizottság létesítése is kötelező. Kuratórium kijelölése esetén az alapítónak vagyonellenőrt is ki kell jelölnie a vagyon gazdálkodás ellenőrzésére.

Vagyonkezelő alapítványt nemcsak újonnan lehet alapítani, már létező alapítványok alapító okiratának módosításával is. Ennek az feltétele, hogy a módosított alapító okirat megfeleljen a vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény rendelkezéseinek is.