A Kúria 2021. február 15. napján kelt jogegységi döntésében foglalkozott az együttes aláírásra jogosult személy által delegált aláírási joggal.

A jogegységi döntés kifejtette, hogy főszabály szerint a szerződés úgy jön létre, hogy a cégjegyzékben megjelölt együttes aláírási jogra jogosult személyek a szerződést együtt írják alá. Azonban a szerződés úgy is aláírható, ha az együttes aláírási joggal rendelkező személy a másik együttes aláírási joggal rendelkező személynek vagy akár mindkét együttes aláírási joggal rendelkező személy egy harmadik személynek meghatalmazást ad a szerződés megkötésére. Arra természetesen nincs lehetőség, hogy az egyik együttes aláírási joggal rendelkező személy egyedül meghatalmazzon egy harmadik személyt a szerződés megkötésére.

A jogegységi döntés ugyan a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény hatálya alá tartozó hitelintézet vonatkozásában foglalt állást a kérdésben, azonban ugyanezen elv mellett a döntés bármely más jogi személyre irányadó és alkalmazandó.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a meghatalmazott által aláírt szerződés érvényesen létrejön és a képviselt jogi személyt kötelezi, azonban a társaság felé továbbra is az a személy felel, aki aláírni a cégjegyzék szerint jogosult, feltéve, hogy a meghatalmazott a meghatalmazás kereteit nem lépte túl. Ezen nem változtat az a tény, hogy nem személyesen, hanem meghatalmazottja útján írta alá a szerződést.