Az üzleti világban rendszeresen előfordul, hogy nem csupán a szerződésből eredő követelés jogosulti vagy kötelezetti pozíciójában történik alanyváltozás, hanem arra merül fel igény, hogy a szerződő felek egyike – a szerződő partnere közreműködésével – a teljes szerződési pozícióját átruházza egy jogutódra. Tehát ilyenkor a korábbi szerződő fél kilép a jogviszonyból és helyére a jogutód lép be, a jogviszony pedig egyebekben változatlan tartalommal fennmarad.

Ilyen helyzet áll elő például akkor, ha a vállalkozás valamely üzletágát leválasztja és eladja anélkül, hogy ez társasági jogi értelemben változást hozna. Vagy például akkor, ha az építési beruházást megkezdő vállalkozás tulajdonosi köre gazdasági okokból a megrendelő beleegyezésével úgy dönt, hogy a munkálatokat az érdekeltségi körükbe tartozó másik gazdasági társaság folytatja.

Ebben az esetben felmerülhet a kérdés, hogy a jogutód szempontjából vajon új szerződés jön-e létre a belépéssel, vagy a fél megváltozása pusztán módosítás és nem pedig a régi szerződés lezárása és egy másik, új szerződés létrehozása.

A fenti kérdés kapcsán a Kúria az alábbi elemeket vizsgálta:

  • A Ptk.-ban nincs olyan rendelkezés, hogy a szerződésbe lépés a felek között új jogviszonyt eredményezne.
  • A szerződésátruházás mögöttes szabálya az engedményezés és a tartozásátvállalás, amelyek nem keletkeztetnek új jogviszonyt.
  • A szerződésátruházás nem szakítja meg az elévülést, ami szintén a régi szerződés hatályban maradását feltételezi.
  • A bírói gyakorlat a szerződésátruházást háromoldalú megállapodásként ismeri el.
  • Más EU tagállam jogában sem keletkeztet új szerződést a szerződésátruházás.

A fentiekre tekintettel véleményünk szerint a Kúria egy bár sejthető, de mégsem teljesen egyértelmű kérdésről alkotott megnyugtató álláspontot.

A kérdésnek elsősorban az elévülés vonatkozásában van jelentősége, hiszen amennyiben a szerződő fél azzal számol, hogy a szerződésátruházás megszakítja az elévülést, úgy a késői érvényesítés miatt könnyen elévülhet a követelése.