A hazánkat is érintő koronavírus-járvány jelentős hatással van a gazdaságra, így a munkahelyekre is. Több cég kényszerült leállásra, esett el bevételtől, ezzel magában hordozva a munkavállalóktól való kényszerű megválást. Cikkünkben a csoportos létszámcsökkentés szabályait mutatjuk be.

A Munka törvénykönyve pontosan meghatározza, hogy egy nagyobb létszámú leépítés mikor minősül csoportos létszámcsökkentésnek. Eszerint a munkáltató döntése előtti félévre számított átlagos statisztikai létszámot kell figyelembe venni. Tehát 20 és 99 közötti foglalkoztatotti létszám esetén legalább 10 munkavállalónak, 100-300 számú munkavállaló esetén a munkavállalók 10%-ának, 300 főnél több munkavállaló foglalkoztatása esetén pedig legalább 30 munkavállalónak 30 napon belüli, egymással összefüggő ok miatti elbocsátása számít csoportos leépítésnek. Ha a munkáltatónak több telephelye van, az előzőeket telephelyenként kell megállapítani, de az azonos megyében vagy a fővárosban található telephelyek létszámát össze kell számítani. A munkavállalót azon a telephelyen kell számításba venni, amelyen a döntés meghozatalakor irányadó beosztása szerint végez munkát.

A legfontosabb kritériuma a leépítésnek, hogy a munkáltató már a csoportos leépítés tervezésekor köteles az üzemi tanáccsal tárgyalni. Még a tárgyalások megkezdése előtt – minimum 7 nappal – tájékoztatni kell az üzemi tanácsot a létszámcsökkentés okáról, foglalkoztatási csoportok szerinti megosztásban a tervezett létszámcsökkentéssel érintett, vagy a meghatározott időszakban foglalkoztatott munkavállalók létszámáról, a létszámcsökkentés végrehajtásának tervezett tartamáról, időbeni ütemezéséről, a kiválasztás szempontjairól, valamint a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos juttatás feltételéről és mértékéről. Erről a munkáltató köteles az állami foglalkoztatási szervet is tájékoztatni, a tájékoztatás másolatát pedig átadja az üzemi tanácsnak. A munkáltatóra tárgyalási kötelezettséget is ró a törvény, ami a megállapodás megkötéséig, illetve a tárgyalás megkezdését követő legalább 15 napig áll fenn.

A tárgyalás során a feleknek ki kell térniük a leépítés elkerülésének lehetséges módjára, eszközére, elveire, következményeinek enyhítését célzó eszközökre, valamint az érintett munkavállalók számának csökkentésére. A tárgyalás során született döntést írásba kell foglalni és el kell küldeni az állami foglalkoztatási szervnek. A csoportos létszámcsökkentés végrehajtásáról szóló döntésben meg kell határozni a foglalkoztatási csoportok szerinti megosztásban az intézkedéssel érintett munkavállalók létszámát, valamint a csoportos létszámcsökkentés végrehajtásának kezdő és befejező időpontját vagy végrehajtásának időbeni ütemezését. Az időbeni ütemezést harmincnapos időszakok alapján kell meghatározni.

Az állami foglalkoztatási szervet a felmondást megelőzően 30 nappal tájékoztatni kell az érintett munkavállaló azonosító adatairól, a munkaköréről és a szakképzettségéről. A munkáltató továbbá köteles a munkavállalót 30 nappal a felmondás előtt írásban tájékoztatni a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntéséről. A felmondás és az azonnali hatályú felmondás a tájékoztatást követő harminc nap elteltét követően közölhető. Ha ez a tájékoztatás elmarad, akkor a felmondás jogellenesnek minősül.

Mindezeken felül a csoportos létszámcsökkentésnek meg kell felelnie a felmondás általános szabályainak is. A megszüntetés okának világosnak és okszerűnek kell lennie, valamint a felmondási védelem alatt álló munkavállalók munkaviszonya csoportos leépítés esetén sem szüntethető meg.

Érdemes különös körültekintéssel eljárni, mert a fenti rendelkezések be nem tartása bírságot vonhat maga után. Ha az állami szervet nem vagy nem megfelelően tájékoztatja a munkáltató, vele szemben akár 500 000 Ft összegű rendbírság is kiszabható.