Egy március elsején hatályba lépett rendeletmódosítás lényegesen megváltoztatta a gazdasági vagy üzleti célú utazással kapcsolatos belépési szabályokat.

A főszabály szerint a határon belépő magyar állampolgárt a hatóság egészségügyi vizsgálatnak vetheti alá, amely eredményétől függően karanténba vagy hatósági házi karanténba kell vonulnia 10 napra. Nem magyar állampolgár főszabály szerint nem léphet be, amely alól a rendőrség meghatározott indokok igazolása esetén, kérelemre felmentést adhat. E főszabály mellett azonban a rendelet speciális szabályokat is meghatározott, ezek között pedig korábban általánosságban lehetővé tette az üzleti célú beutazást, illetve magyar állampolgár üzleti útját követő visszatérését. A be-, illetve visszautazó személyek mindkét esetben mentesültek a karanténkötelezettség alól.

Március 1. napjától azonban a jogszabálymódosítás a gazdasági vagy üzleti célú utazások esetén főszabály szerint a magyar állampolgárra karanténkötelezettséget ró, míg a külföldi állampolgár beutazása egyedi kérelemre engedélyezhető. Ezen főszabálytól eltérően ugyanakkor az üzleti célú be- és visszautazás továbbra is korlátozások nélkül lehetséges, ha a magyar állampolgár célországa, illetve a külföldi üzletember származási országa:

  • egy EU tagállam, EGT részes állam vagy azonos jogállású állam,
  • EU tagjelölt állam,
  • az Egyesült Királyság,
  • vagy a külpolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott állam valamelyike, mint például India, Indonézia, Izrael, Japán, Kína, Dél-Korea, Oroszország vagy Törökország.

Felhívjuk a figyelmet azonban egy fontos részletszabályra. Magyar állampolgár esetén a kiutazásnak Magyarországról kell történnie és külföldön tartózkodása alatt nem léphet be az említett államokon kívüli államba, ha mentesülni kíván az egészségügyi vizsgálat és karantén alól. (Az utazási korlátozásokról szóló rendelet a magyarországi állandó tartózkodásra jogosult személyeket is magyar állampolgárnak tekinti.)

Mind a magyar, mind pedig a nem magyar állampolgárok esetében lényeges a gazdasági vagy üzleti célú utazás aggálytalan dokumentációja. Amennyiben a határátlépéskor kétség merül fel az igazolások hitelessége kapcsán, úgy magyar állampolgárok esetében egészségügyi vizsgálat és esetlegesen 10 napos házi karantén vagy hatósági karantén előírása is előfordulhat. Külföldi állampolgárok esetében a belépés megtagadásával jár az igazolás hitelességének kétsége, amelyet követően kizárólag a szűk körű és valószínűleg fenn nem álló igazolható általános indokok egyike szerint lehetséges a belépés, amennyiben a rendőrség azt engedélyezi.

Fontos végül megemlítenünk, hogy a kapcsolt vállalkozások közötti utazásra vonatkozó speciális szabályok változatlanok maradtak, tehát bármely országból érkezhetnek kapcsolt vállalkozások vezető tisztségviselői vagy munkavállalói, illetve ilyen személyek bármely országban lévő kapcsolt vállalkozás felkeresését követően visszatérhetnek Magyarországra.