Magyarország Kormánya a COVID-19 második hulláma és a fertőzöttek egyre növekvő száma miatt újabb járványügyi intézkedéseket rendelt el 2020. szeptember 21-től.

A vonatkozó kormányrendelet előírja, hogy 6. életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenkinek kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszk viselése az alábbi helyeken:

 • tömegközlekedési eszközökön és várókban,
 • vendéglátó üzletekben,
 • bevásárlóközpontokban,
 • múzeumokban, könyvtárakban, közművelődési intézményekben,
 • mozikban,
 • postán, hivatali és más ügyfélszolgálatokon,
 • egészségügyi intézményekben,
 • szociális intézményekben.

A rendeletben meghatározzák, hogy milyen szankciók alkalmazhatók azokkal szemben, akik nem tartják be a maszkviselésére vonatkozó előírásokat:

 1. a tömegközlekedésen maszk nélkül utazók vagy a maszkot nem helyesen viselők – tömegközlekedési eszköz vezetőjének, vagy az üzemeltető más alkalmazottjának felszólítását követően – az eszközről leszállíthatók és velük szemben közérdekű üzem megzavarása miatt szabálysértési eljárás kezdeményezhető. A tömegközlekedési eszközök üzemeltetője a szabályok megsértése esetére pótdíjfizetést írhat elő.
 2. az egyéb, a jogszabályban felsorolt helyszíneken a maszkot nem vagy nem megfelelően viselő személyeket felszólítás után a látogatásból ki kell zárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.
 3. üzletekben vagy bevásárlóközpontokban maszk nélkül vásárlók nem szolgálhatók ki, és amennyiben a kormányhivatal, illetve a kereskedelmi hatóság október 3-át követően kötelezettségszegést állapít meg, az üzletet az alábbi szankciókkal sújtja:
 • a kereskedelmi helyiség először figyelmeztetésben részesül;
 • második alkalommal 100.000 – 1.000.000 Ft-ig terjedő bírságot kaphat;
 • harmadik alkalommal az üzletet 3 napra, legfeljebb 1 évre zárhatják be ideiglenesen;
 • negyedik alkalommal a helyiséget a kötelezettségszegés alkalmainak számával megegyező napra, legfeljebb 1 évre zárhatják be ideiglenesen.

A szankciók ugyanazon a napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is kiszabhatók, de nem alkalmazhatók, ha az üzemeltető a szükséges intézkedést megtette a kötelezettségszegés megszüntetése érdekében, vagyis a jogsértő személyt felszólította a távozásra, a kiszolgálást megtagadta, és amennyiben a jogsértő személy a távozásnak nem tett eleget, a rendőrséget értesítette.

A vendéglátó üzletek este 23.00 és reggel 6.00 óra között nem lehetnek nyitva, kivéve, ha élelmiszert elvitelre kérnek a vendégek. A zenés, táncos rendezvények létszáma – a személyzettel együtt – nem haladhatja meg az 500 főt.

2020. október 1. napjától a köznevelési és szakképző intézmények kötelesek a területükre belépni kívánó személyek testhőmérsékletét ellenőrizni. Az intézkedések értelmében a kísérők csak a testhőmérséklet-mérési pontig tarthatnak az általuk kísért gyermekekkel.