Az építőipari kivitelezési szegmensben változott a többletmunka és a pótmunka fogalma. Cikkünkben röviden összefoglaljuk a változás lényegét.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet tavaly decemberi módosítása összhangba hozta a rendelet és a Polgári törvénykönyv (Ptk.) szabályait. Ezentúl, az építőipari kivitelezésben dolgozókra is a Ptk. fogalmai alapján meghatározott többlet-, illetve pótmunka fogalmát kell alkalmazni.

A Ptk. alapján a vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg. Ennek alapján a többletmunka valójában a megrendelés része, azonban új munkatétel esetén tételes elszámoláskor külön díj illeti meg a vállalkozót, még átalánydíj esetén is.

Pótmunka esetén a vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé. Ebben az esetben az elvégzendő munka nem a vállalkozó és megrendelő által kötött megrendelés része, hanem megrendelés közben, utólag merül fel. Ilyenkor a vállalkozó követelheti a megrendelőn a pótmunka költségeit.  A pótmunkáért járó külön fizetség átalánydíjazás esetén is megilleti a vállalkozót.

A korábban megkötött szerződésekre még a régi szabályozás irányadó.