2020. január 1. napjától megszűnik a hatósági eljárásokban a KKV-kre vonatkozó kedvezmény, miszerint bírság helyett a hatóság első alkalommal figyelmeztetést alkalmazhat.

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXIV. törvény (KKV törvény) rendelkezik a kis- és középvállalkozások fogalmáról, illetve a fejlődésük támogatásáról. A törvény elfogadásakor az Országgyűlés több fronton is támogatni kívánta ezeket a vállalkozásokat, például gazdasági célú támogatásokkal, Vállakozás Fejlesztési Tanács felállításával, illetve közigazgatási eljárások során a hatósági ellenőrzésekkel összefüggésben.

A közigazgatási eljárások kapcsán a hatósági ellenőrzések során első ízben tapasztalt jogsértés esetén – a 2019. december 31-ig hatályos szabályok szerint – a közigazgatási szervek bírság kiszabása helyett figyelmeztetést alkalmaznak. A törvény nem ad lehetőséget az állami szerveknek a mérlegelésre, első esetben előforduló jogsértés esetén – néhány, a törvényben felsorolt súlyos jogsértés kivételével (pl. életveszélyes vagy környezetkárosító tevékenység esetén) – nem szabhatnak ki bírságot, kötelesek a figyelmeztetés intézményét alkalmazni.

Ez a könnyítés január első napjától már nem lesz elérhető, tehát a hatóságok első esetben elkövetett jogsértés esetén is szabhatnak ki bírságot, akkor is, ha az ügyfél kkv. A KKV törvény többi rendelkezése nem változik.