Számos ingatlanokat érintő változást hozott a 2018-as év. Csökkennek a bérbeadás közterhei, emelkedik a munkáltató által adómentesen adható albérlet-támogatás összege, és rugalmasabb lesz a lakást cserélőkre vonatkozó illetékkedvezmény. Az állam elővásárlási jogot jegyeztet be a világörökségi területen található ingatlanokra.

A lakásukat bérbeadás útján hasznosítók számára kedvező változás, hogy az idei évtől az ingatlan bérbeadásából származó, 1 millió forintot meghaladó éves jövedelem után nem kell 14%-os mértékű egészségügyi hozzájárulást fizetni. Ezen adózók esetében az adóteher gyakorlatilag a felére csökken, mivel csak a 15%-os személyi jövedelemadó fizetendő.

Az idei évtől kezdődően jelentősen emelkedik a munkáltató által a munkavállaló számára cafeteria juttatásként adómentesen nyújtható albérlet-támogatás összege. Az eddig a minimálbér 40%-ában meghatározott limit 60%-ra történő megemelése a munkahelyi mobilitás elősegítését célozza. A limit megemelése, valamint a minimálbér 138.000 forintra emelkedése következtében az adómentesen adható albérlet-támogatás mértéke számottevően, 82.800 forintra nő. Fontos megjegyezni, hogy az 5 éven keresztül adható támogatás első két évében alkalmazható a 60%-os limit, amelyet a harmadik és negyedik évben 40, az ötödik évben pedig 20%-ban maximál a jogszabály.

Jó hír lehet azoknak, akik 2018. január 1-jét követően vásárolnak lakást, hogy 3 évre emelkedett a cserét pótló vétel határideje. A korábbi szabályozás szerint a vevő csökkentheti a visszterhes vagyonszerzési illeték alapját a vásárlást legfeljebb 1 évvel megelőzően eladott lakásának értékével. Azok a lakásvásárlók tehát, akik 2015-ben vagy 2016-ban értékesítették ingatlanjukat, jelentős illetékkötelezettség alól mentesülhetnek.

A Kormány december végén kihirdetett rendeletében nyolc világörökségi helyszínen található több mint 80 ezer ingatlant határozott meg, amelyekre a világörökség védelme érdekében az államnak elővásárlási joga lesz. A teljes lista itt érhető el. Az átlátszó.hu készített egy interaktív térképet, amelyen még egyszerűbben ellenőrizhető, hogy az Ön ingatlana érintett-e. Az elővásárlási jog alapján tehát az érintett ingatlant az eladója köteles ugyanolyan feltételekkel felajánlani az államnak, mint egy esetleges másik vevőnek, az állam pedig eldöntheti, hogy él-e az elővásárlási jogával. Fontos megjegyezni, hogy bár a jogszabály melléklete a világörökség részén található valamennyi ingatlant felsorolja, a rendelet hatálya alól kivételt képeznek a lakóingatlanok, a termőföldek és az erdőgazdasági területek. Kiemeljük, hogy habár a jogszabályon alapuló elővásárlási jogot is bejegyzik az ingatlan-nyilvántartásba, de az nem a bejegyzéssel válik hatályossá, hanem a jogszabály alapján áll fenn. Mivel az elővásárlási jog megsértésével kötött ügylet a jogosulttal (jelen esetben: az állammal) szemben hatálytalan, és a jogosult elővásárlási jogával a szerződéskötést követő 3 éven belül élhet, ezért ingatlanvásárlás előtt – hacsak nem lakóingatlant, termőföldet vagy erdőgazdasági területet szándékozunk venni – mindenképpen érdemes tájékozódni arról, hogy a kiszemelt ingatlan szerepel-e a fenti listán.